بررسی و دانلود پاورپوینت وظايف و اختيارات شوراها

بررسی و دانلود پاورپوینت وظايف و اختيارات شوراها دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,وظايف, و, اختيارات ,شوراها,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

ماده68- وظايف شوراي اسلامي روستا:

الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .

ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .

مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .

ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي

فهرست مطالب و اسلایدها

ماده68- وظايف شوراي اسلامي روستا

ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 )

ماده69 – وظايف دهيار

ماده 70 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش


دانلود مستقیم فایل