بررسی و دانلود پاورپوینت بخش پرسش نامه شانزده عاملی شخصیت کتل از کتاب آزمون های روانشناختی نوشته علی فتحی آشتیانی

بررسی و دانلود پاورپوینت بخش پرسش نامه شانزده عاملی شخصیت کتل از کتاب آزمون های روانشناختی نوشته علی فتحی آشتیانی دارای نکات کلیدی کتاب آزمونهای روانشناختی دکتر علی فتحی آشتیانی,کتاب آزمون های روانشناختی فتحی آشتیانی جلد دوم,کتاب آزمون های روانشناختی 2,کتاب آزمون های روانشناختی 1,کتاب آزمون های روانشناختی pdf, پرسش نامه شانزده عاملی شخصیت کتل

پاورپوینت بخش پرسش نامه شانزده عاملی شخصیت کتل از کتاب آزمون های روانشناختی نوشته علی فتحی آشتیانی در قالب pptx و در حجم 78 اسلاید:


بخشی از متن:
پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل 
یکی از روش های بسیار رایج برای ارزیابی شخصیت، روش پرسشنامه ای است. جهت تهیه و تدوین ماده های آزمون ها، بویژه پرسشنامه ها، از روش های مختلفی استفاده می شود که مهمترین آنها روایی محتوا، کلید یابی تجربی و تحلیل عوامل می باشند. ریموند کتل (۱۹۷۳)، شخصیت را به ۱۶ بعد اساسی که آنها را صفات عمقی نامید کاهش داد و با استفاده از روش تحلیل عوامل، پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی (16PF) را در پنج فرم D/C/B/A و E ساخت که بر اساس آن می توان ارزیابی کاملی از شخصیت هر فرد، به دست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است؛ یکی برای نمره های بالا و دیگری نمره های پایین (اتکینسون و هیلگارد، ۱۹۸۳).
عوامل مرتبه اول 
عوامل مرتبه اول (یا به اصطلاح رگه های عمقی) نخست از طریق پرسشنامه شناسایی شده و سپس بر اساس مشاهده در موقعیت های زندگی روزمره، نهایی شده اند. توضیح عوامل از راهنمای آزمون ۱۶ عاملی کتل استخراج شده است که در ادامه می آید.
عامل A: ادواری خویی- گسیخته خویی 
(مردم آمیزی- مردم گریزی) این عامل با تمایز اساسی در روان پزشکی بین ادواری گونگی- گسیخته گونگی مطابقت کامل
دارد. 
الف- مردم آمیزی : 
روابط اجتماعی: افرادی که در قطب مثبت این عامل قرار می گیرند، کسانی هستند با علاقه مندی به جامعه انسانی، اجتماع خواهی ادواری خوها با حرارت و توام با هم احساسی است که می تواند غمگینانه یا شادمانه باشد، نوعی هم احساسی که تشریک مساعی فعال در آن از برجستگی خاصی برخوردار نیست. 
رغبت ها و توانایی ها: ادواری خوها کسانی هستند که نسبت به سایر اشخاص، بیشتر به اصول انتزاعی رغبت نشان می دهند، توانایی سازماندهی آنها بسیار خوب است و از طرفی به سختی می توانند یک عامل را از مجموعه کل مجزا سازند. 

دانلود مستقیم فایل