بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان دارای نکات کلیدی کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت ارزشیابی شخصیت ,مرتضی ترخان,خلاصه کتاب ارزشیابی شخصیت ,پاورپوینت کتاب ارزشیابی شخصیت ,پیام نور,ppt کتاب ارزشیابی شخصیت ,pdf کتاب ارزشیابی شخصیت,پرسشنامه شانزده عاملی کتل

پاورپوینت فصل دهم کتاب ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه شانزده عاملی کتل) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 50 اسلاید:

بخشی از متن: 
سومین رویکرد در رابطه با ساخت آزمون های شخصیت، رویکرد صفات است که نظریه پردازان آن با استفاده از روش های آماری به ویژه روش تحلیل عوامل به تدوین نظریات خود می پردازند. پیشرفت روش های آماری در قرن بیستم از جمله روش تحلیل عوامل باعث گردید، عده ای از پژوهشگران از این روش ها برای تجزیه و تحلیل ساختار شخصیت سودجویند.
 این دسته از پژوهشگران 
در حقیقت دنباله روی کارهای آمارشناسانی مانند گالتن و اسپیرمن’ بودند و بر این باورند، برای شناخت شخصیت باید آن را به اجزای کوچک تر یعنی رگه تجزيه و سپس مورد مطالعه قرار داد.
پژوهشگران دیدگاه صفات 
بر این باورند، انسان ها دارای آمادگی های گسترده ای هستند (صفات) که موجب می شود، به طرق خاصی به محرکها پاسخ دهند. اگرچه نظریه پردازان صفات در مورد نحوه شکل گیری رگه هایی که شخصیت انسان را می سازند از یکدیگر متفاوتند. اما همه آنها بر این امر اتفاق نظر دارند که صفات، عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد. 

دانلود مستقیم فایل