بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (حافظه و فراموشی)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (حافظه و فراموشی) دارای نکات کلیدی کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی ,,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی,روان شناسی عمومی ,حمزه گنجی,خلاصه روان شناسی عمومی ,پاورپوینت روان شناسی عمومی,مراحل سه گانه تشکیل حافظه ,حافظه,فراموشی

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (حافظه و فراموشی) در قالب pptx  و در حجم 49 اسلاید:

بخشی از متن: 
مراحل سه گانه تشکیل حافظه  
حافظه دست کم، در سه مرحله تشکیل می شود:حافظه حسی حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت  
حافظه حسی یعنی، نگهداری موقت اطلاعات در اندامهای حسی
 حافظه كوتاه مدت یعنی ذخیره و پردازش اطلاعات به مدت بسیار کوتاه) 
حافظ بلند مدت یعنی ذخیره سازی اطلاعات به منظور استفاده از آنها در آینده. بنابراین، حافظ حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه می دارد.
حافظه حسی: اولین مرحله 
هر محرکی که در حافظه حسی ثبت شود، می تواند تحت فرایند انتخاب و دقت قرار گیرد و به مرحله بالاتر حافظه وارد شود (منظور از فرایند انتخاب این است که ما همه محرکهای محیط رالزمی گیریم که در بین آنها دست به انتخاب می زنیم. 
منظور از فرایند وقت این است که اگر محرک انتخاب شده مورد توجه قرار گیرد می تواند به مراحل بالاتر حافظه برود. فرایندهای بالاتر حافظه عبارتند از حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

دانلود مستقیم فایل