بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (پارادایم های کنونی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (پارادایم های کنونی دارای نکات کلیدی آسیب شناسی روانی ترجمه مهدی دهستانی,کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ ,جرالد دیویسون,مهدی دهستانی ,خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ ,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ , آسیب شناسی روانی جرالد دیویسون,,فصل دوم,پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی) در قالب pptx و در حجم 76 اسلاید:


بخشی از متن: 
 پارادایم علوم عصب نکر 
 به این پارادایم اعتقاد دارد اختلالات روانی با فرآیندهای نابهنجار در مغز ارتباط دارند. بطور مثال برخی از افسردگی ها با مشکلات مربوط به انتقال دهنده های عصبی در مغز همراه بوده و برخی اختلالات اضطرابی با نقیصه ای در دستگاه عصبی خودمختار مرتبط بوده که باعث می شود فرد بسرعت دچار برانگیختگی بشود.
 رد پای زوال عقل را می توان در ضایعات ساختاری مغز یافت.
 3.مولفه این پارادایم عبارتند از سلول های عصبی و انتقال دهنده های عصبی، ساختار و کارکرد مغز و دستگاه درون ریز عصبی.
1. سلول های عصبی و انتقال دهنده های عصبی
 سلول های متعلق به دستگاه عصبی، نورون نامیده شده و دستگاه عصبی از میلیاردها نورون تشکیل شده است.
 هر نورون، ۴ بخش اصلی داشته که عبارتست از: الف) جسم سلولی، ب) دندریت (زائده های کوتاه و ضخیم)، ج) آکسون (طول یکی از آنها بلند و باریک است) و د) تکمه پایانی روی بسیاری از شاخکهای انتهایی آکسونی ، زمانی که یک نورون بطور مناسب در جسم سلولی یا از طریق دندریتها تحریک می شود، تکانه عصبی بسمت آکسون تا پایانه های انتهایی پیش می رود.

دانلود مستقیم فایل