بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های گسترش یافته

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های گسترش یافته دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی,تحقیق و مفاهیم اساسی آن,کتاب روش های تحقیق در روان شناسی,فصل دهم, طرح پیش آزمون,پس آزمون ,چند گروهی ,طرح های گسترش یافته, از طرح های آزمایشی

پاورپوینت فصل دهم 10 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های گسترش یافته از طرح های آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید:

بخشی از متن:

 طرح پیش آزمون پس آزمون چند گروهی 
 مراحل اجرایی این طرح عبارتست از
الف) جایگزینی آزمودنیها بصورت تصادفی در چند گروه
 ب) اجرای پیش آزمون و جمع آوری داده های ناشی از اجرای این آزمون
ج) اجرای متغیر مستقل روی آزمودنیها 
 د) اجرای پس آزمون و جمع آوری اطلاعات و داده های ناشی از اجرای این آزمون 
این طرح، مشابه طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده و تنها تفاوت آن، تعداد گروه های شرکت کننده است.
 در تجزیه و تحلیل آماری این طرح می توان از روش های
 الف) تحلیل کواریانس
  ب)  تحلیل واریانس یک طرفه 
 ج)  تحلیل واریانس لیندکوئیست 
 د) روش آماری ناپارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال – والیس استفاده کرد.
 استفاده از روش تحلیل کواریانس بمنظور مقایسه میانگین های پس آزمون بوده و مستلزم تعدیل نمودن   
میانگین ها بمنظور رفع اختلافات موجود در پیش آزمون است.

دانلود مستقیم فایل