بررسی و دانلود پاورپوینت شش سیگما (102 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت شش سیگما (102 اسلاید) دارای نکات کلیدی شش سيگما چيست؟,,,استراتژی تجاری,,,اثر شش سيگما بر هزينه های کیفیت,,,انتخاب پروژه DMAIC,,,انواع فازها,,,تعيين مراحل با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده,,,بررسي معيارها,,,استانداردسازي

پاورپوینت شش سیگما (102 اسلاید) 

قسمتی از اسلایدها: 
بتوانيد پارامترهای مهم برای محصول را اندازه گيری کنيد 
بتوانيد به وضوح ايرادات ودفعات تکرار آنها را تشخيص دهيد 

بتوا نيد نشان دهيد که چطور بهبود در عملکرد مالي تاثير دارد 
در اين پروژه پشتيباني هاي لازم سازماني وجود داشته باشد
صاحب فرايند شناسائي و مشخص شده باشد
مديران ارشد مراقب اين کار باشند و بخواهند که پروژه انجام شود
اختصاص زمان و منابع کافي توسط مديران ارشد انجام شود
شما بايد سه فعاليت زير را در طول مرحله تعريف انجام دهيد
انتخاب پروژه و تهيه پيش نويس منشور
تعريف فرايند و تجزيه و تحليل پايه اي SIPOC
جمع آوري صدای مشتری و درک آنچه که مشتري مي خواهد وتهیه پارامترهای مهمی که در طول پروژه باید اندازه گیری شوند CTQ

فهرست مطالب و اسلایدها:

شش سيگما چيست؟

استراتژی تجاری

اثر شش سيگما بر هزينه های کیفیت

انتخاب پروژه DMAIC

انواع فازها

تعيين مراحل با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده

بررسي معيارها

استانداردسازي


دانلود مستقیم فایل