بررسی و دانلود طرح درس مرحله کشوری درس حسابان

بررسی و دانلود طرح درس مرحله کشوری درس حسابان دارای نکات کلیدی طرح, درس, کشوری,سوم ریاضی و فیزیک,توابع پله ای و تابع جزءصحیح,طرح درس کشوری,طرح درس حسابان

طرح درس های کشوری بر مبنای سند تحول بنیادین همراه wordچگونه بتوانیم طرح درس های کشوری بر مبنای سند تحول بنیادین همراه word را بنویسیم و رتبه بیاوریم 
پایه ی تحصیلی: 
سوم ریاضی و فیزیک
موضــوع :
توابع پله ای و تابع جزءصحیح صفحات99الی103
عنوان فعالیت :
Don’t ever give up
مدت جلسه :
80دقیقه کلیات قابل ارایه در30دقیقه
تعداد دانش آموزان :
9نفر در 3 گروه(انگیزه،تلاش و هدف)
دبیر ارایه دهنده :
………………………..
شماره جلسه :     19

دانلود مستقیم فایل