بررسی و دانلود مجموعه کاربرگ های هفته اول و دوم مهرماه مقطع پیش دبستانی

بررسی و دانلود مجموعه کاربرگ های هفته اول و دوم مهرماه مقطع پیش دبستانی دارای نکات کلیدی کاربرگ های هفته اول مهرماه ,مقطع پیش دبستانی ,کاربرگ ارزشیابی پایان هفته , مناسبت ها , فصل ها بخصوص پاییز , قوانین و مقررات , خطوط و رنگ آمیزی ,رنگ های اصلی و فرعی ,شعر , برش با قیچی,کاربرگ

مجموعه کاربرگ های هفته اول  و دوم مهرماه مقطع پیش دبستانی 

مجموعه کاربرگ های هفته اول مهرماه مقطع پیش دبستانی به همراه کاربرگ ارزشیابی پایان هفته شامل مناسبت ها ، فصل ها بخصوص پاییز ، قوانین و مقررات ، خطوط و رنگ آمیزی و رنگ های اصلی و فرعی به همراه شعر و برش با قیچی و ….

دانلود مستقیم فایل