بررسی و دانلود فایل ضوابط و مقررات شهری

بررسی و دانلود فایل ضوابط و مقررات شهری دارای نکات کلیدی دانلود فایل ضوابط و مقررات شهری,ضوابط و مقررات شهری,مجموعه فایل های ورد در زمینه ضوابط و مقررات شهری,فایل ورد ضوابط و مقررات شهری,فایل ضوابط و مقررات شهری,طرح تفضیلی ,مشهد,فایل word فایل ضوابط و مقررات شهری

توضیحات:
مجموعه فایل های ورد در زمینه ضوابط و مقررات شهری ،در حجم مجموعا 85 صفحه.

این مجموعه شامل9 فایل ورد در زمینه ضوابط و مقررات شهری می باشدکه به شرح ذیل آورده شده اند:
1-ضوابط صدور پروانه تفكيك اراضي (18صفحه)
2-مجموعه ضوابط و مقررات تسهیلات ایمنی تردد در تقاطع ها و معابر(11صفحه)
3-خلاصه ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی مشهد در کاربری اداری(2صفحه)
4-خلاصه ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی مشهد در کاربری كارگاهي(2صفحه)
5-خلاصه ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی مشهد در کاربری گردشگري
(3صفحه)
6-خلاصه ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی مشهد در کاربری مسکونی(4صفحه)
7-ضوابط و معيارهاي تعيين محدوده هاي حفاظت شده ( فاقد قابليت توسعه )
(11صفحه)
8-ضوابط و مقررات احداث معابر شهرك حمل و نقل بين المللي(12صفحه)
9-قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با ارزیابی زیست محیطی شهرکهاي صنعتی(22صفحه)

این مجموعه فایل با فرمت ورد در حجم مجموعا 85صفحه تهیه شده است.


دانلود مستقیم فایل