بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (یاددهی، نه به گفتار) نوشته احد فرامرز قراملكی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (یاددهی، نه به گفتار) نوشته احد فرامرز قراملكی دارای نکات کلیدی اخلاق حرفه ای در مدرسه ,پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی,ppt اخلاق حرفه ای در مدرسه,اخلاق مدیریت کلاس,,فصل پنجم,یاددهی,نه به گفتار

پاورپوینت فصل پنجم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (یاددهی، نه به گفتار) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید:

بخشی از متن: 

نقش الگویی معلم 
ظاهری ترین تعامل معلم و دانش آموز در محیط آموزشی، ارتباط گفتاری است. بر این پایه، معلم را کسی می انگاریم که با استفاده از توان سخن گفتن، اندیشه ها و اطلاعات را به دانش آموزان منتقل می کند.
تصویر رایج از نقش حرفه ای معلم، تدریس است و تدریس را، بیشتر، فعالیت گفتاری می انگاریم. بر پایه این انگاره، دانش آموز هم کسی است که اطلاعات بیان شده را می شنود و آنها را یاد می گیرد. گویی رابطه معلم و دانش آموز جز ارتباط کلامی، گفتن و شنیدنی نیست. 
اگر نقش یاددهی معلم را به ارتباط کلامی محدود کنیم و حرفه معلم را همان درس گفتن و فعالیت دانش آموز را همان شنیدن درس بینگاریم، تصویر فرومایه و برداشتی ناقص و کوچک از حرفه ای فراخ دامن ترسیم کرده ایم. 
این ساده نگاری، از ظاهرگرایی بر می خیزد. افراد ژرف نگر، سطوح پنهان تری را در حرفه معلمی و رابطه معلم و دانش آموز رصد می کنند. محیط آموزشی، رابطه بسیار پیچیده، تو در تو، چندلایه و مرموزی را بین معلم و شاگرد می آفریند. این رابطه کوه یخی را می ماند که تنها بخش کوچکی از آن هویدا است و ما بخش پیدا را تدریس به معنای گفتاری نامیده و آن را آموزش مستقیم و رسمی خوانده ایم.

دانلود مستقیم فایل