بررسی و دانلود پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر

بررسی و دانلود پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر,اکولوژی اجتماعی شهر,شهر و شهرنشینی,پاورپوینت شهر و شهرنشینی,پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر,ساخت اکولوژیکی شهر های اسلامی,مکتب اکولوژی شهری,پاورپوینت معرفی نظریه پردازان مکتب اکولوژی,Urban Social Ecology

توضیحات:
دانلود فایل پاورپوینت اکولوژی اجتماعی شهر(شهر و شهرنشینی) ،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
از کلمه یونانی OIKOSبه معنی بوم، خانه و مسکن و پسوند LOGOS به معنای دانش و شناخت تشکیل شده است.
این واژه درسال 1868 توسط ”ارنست هاکل“ (پدر اکولوژی گیاهی) مطرح شد.
این علم شاخه ای از زیست شناسی است که روابط موجودات زنده را با یکدیگر وبا محیط زیست غیر زنده مورد مطالعه قرار می دهد.
به سه شاخه گیاهی، جانوری و انسانی تقسیم می شود.
در اکولوژی انسانی هر گونه رابطه انسان با محیط زیست او مورد مطالعه قرار می گیرد و حاصل آن؛ اکولوژی مسکن ،اکولوژی روستایی و اکولوژی شهری است.
در اوایل قرن بیستم تعدادی از جامعه شناسان به بررسی ریخت شناسی شهر ها پرداختند و سعی کردند مدل هایی به وجود آورند که به کمک آنها فرایند رشد شهر و تغییرات آن را پیش بینی کنند.این تلاش منجر به پیدایش خرده حوزه ای در جامعه شناسی شهری شد که به آن اکولوژی شهری می گویند.
اکولوژی شهری را اولین بار مکتب جامعه شناسی شیکاگو مطرح کرد.
هدف آنها کشف اصول و قوانینی بود که باعث پیدایش الگوهای خاص جابجایی و نحوه استقرار جمعیت در فضاها و مکان های خاص شهری می شد.

فهرست مطالب:
تعریف اکولوژی
اکولوژی شهری
ریشه های نظری مکتب اکولوژی شهری
مراحل اکولوژیکی شهر ها
نظریه پردازان مکتب اکولوژی
مدل مناطق متحدالمرکز
نقد دید گاه مکتب اکولوژی
رویکرد جدید در مکتب اکولوژی
نظام یا سیستم اکولوژیکی
نقد رویکرد جدید مکتب اکولوژی
مطالعات اکولوژیکی درچند دهه اخیر
جدایی گزینی اکولوژیکی
مفهوم“محله“
“ گتو“های شهری
اکولوژی جرایم شهری
اکولوژی شهری و امراض
شهر و اتومبیل
معیارهای یک جامعه سالم شهری
عوامل اکولوژیک و مهاجرت
ساخت اکولوژیکی شهر های اسلامی
اروپائیان و شهر های اسلامی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری(19اسلاید)


دانلود مستقیم فایل