بررسی و دانلود پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي تاریخی و فرسوده شهري

بررسی و دانلود پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي تاریخی و فرسوده شهري دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي تاریخی و فرسوده شهري,پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي تاریخی ,پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي فرسوده شهری,نوسازی بافت فرسوده,پاورپوینت نوسازی بافت های فرسوده,نوسازي بافت هاي فرسوده

توضیحات:
فایل پاورپوینت تجارب ايران در نوسازي بافت هاي تاریخی و فرسوده شهري،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
بافت قدیم و کهن شهری
آن بخش از بافت‌های شهری را شامل می‌شود که قبل از 1300 هجری شمسی شکل گرفته
به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام و خدمات و زیرساخت‌های شهری علیرغم برخورداری از ‌ارزش‌های هویتی از منزلت مکانی و مسکونتی پاینی برخوردارند.

مداخله در این گونه بافت‌ها سایر بافت‌های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، نوسازی و بازسازی خواهد بود که در قالب طرح‌های ویژه به اجرا در خواهند آمد .
(حبیبی و پوراحمد و مشکینی ، 1386).
بافت تاریخی

آنچه از شهر که قدمتی شصت یا هفتاد ساله داشته و دارای ارزش ملی باشد
در این تعریف تاریخ و قدمت نقش چندانی ندارد بلکه ارزش ملی (مظاهر فرهنگی نهفته در آن) مهم است.
از دیدگاه باستان شناسی نباید در بافت های تاریخی و بناهای تاریخی دستکاری و دخل و تصرف کرد. منظور از مرمت تاریخی نیز حفاظت از آنها به همان گونه‌ای که هستند، است نه بازسازی کامل یا نوسازی (حبیبی و پوراحمد و مشکینی ، 1386).
بافت تاریخی با توجه به چهار پارامتر ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های علمی و ارزش‌های زیبایی شناختی شناخته می‌شود (کوچک خوشنویس، 1383).

فهرست مطالب:
تعاریف
بافت قدیم و کهن شهری
بافت تاریخی
برنامه ریزی مرمت و روند نوسازی در شهرهای ایران
دوره اول (1300 تا 1320)
دوره دوم (1320 تا 1345)
دوره سوم (1345 تا 1357)
دوره چهارم (1357 تا کنون)
از سال 1357 تا 1367
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1368 تا 1372)
برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1373 تا 1377)
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1379 تا 1383)
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1379 تا 1383)
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1384 تا 1388)
مقایسه راهبردهای مداخله در بافت تاریخی شهری در ایران و کشورهای توسعه یافته
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)


دانلود مستقیم فایل