بررسی و دانلود پاورپوینت سیستم های تهویه مطبوع

بررسی و دانلود پاورپوینت سیستم های تهویه مطبوع دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت سیستم های تهویه مطبوع,پاورپوینت سیستم های تهویه مطبوع,سیستم های تهویه مطبوع,سیستم های تهویه ,پاورپوینت سیستم های تهویه ,اسپیلیت ,كولر گازی,فن کویل,پاورپوینت تهویه هوا,سیستم های تهویه هوا و آب

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با انواع سیستم های تهویه مطبوع،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش.

این فایل به آشنایی با انواع سیستم های تهویه مطبوع به همراه تصاویر هریک پرداخته شده است.

فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف سیستم های تهویه مطبوع
انواع سیستم های تهویه مطبوع
سیستم های تمام هوایی
ایرواشر
هواساز
سیستم های هوا و آب
فن کویل
سیستم های تمام آب
رادیاتور
سیستم های انبساط مستقیم
اسپیلیت
كولر گازی
انواع سیستم های تمام هوا
سیستم CAV
سیستم VAV
CAV Single Zone System
CAV Terminal Reheat System
CAV 2-Deck Multizone System
CAV 3-Deck Multizone System
CAV Dual Duct System
CAV 4
Pipe Induction System
CAV Tempering Ventilation System
VAV Systems
VAV 1
Fan Dual Duct System
VAV 2-Fan Dual Duct System
Variable Volume / Temperature (VVT) System

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود مستقیم فایل