بررسی و دانلود پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن

بررسی و دانلود پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن دارای نکات کلیدی دانلود پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن ,انواع فاضلاب,روش های تصفیه فاضلاب,پسآب,پاورپوینت بررسی فاضلاب,بررسی روش های تصفیه فاضلاب,پاورپوینت درس تصفیه آب و فاضلاب,پاورپوینت عمران,تصفیه فاضلاب,پاورپوینت فاضلاب

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی فاضلاب و آشنایی با انواع فاضلاب و روشهای مختلف تصفیه فاضلاب ،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که می تواند سر منشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار بگیرد.
97/5درصد آب کره زمین در دریاها و دریاچه ها است که آب شور را تشکیل میدهد.2/5 درصد آب شیرینی است که در زمین وجود دارد که از آن 0/3 درصد آب رودخانه ها و 30/8 درصد آبهای زیر زمینی و 68/9
درصد یخچالها و پوشش دایمی برف کوهها است.
طبق مطالعات موسسه بین المللی آب در نیم قرن آینده( سال 2050 ) در65 کشورجهان با جمعیت 7 میلیارد نفربا کمبود آب مواجه می شوند، این مطالعات عنوان می کند که در سال 1950 در 12 کشور جهان با جمعیت 20 میلیون نفر با کمبود آب مواجه بوده اند، ضمن اینکه در سال 1990 در26 کشور جهان با 300 میلیون نفرجمعیت و امروزه در45 کشورجهان با 1.1 میلیارد نفر جمعیت با کمبود آب مواجه هستند؛ لذا کمبود منابع آب شیرین بشررا ناچاربه جستجو برای دستیابی به دانش فنی و تکنولوژیکی استفاده از باقی مانده آب شیرین می نماید.
نا بر این بین توان تامین آب و شدت تقاضا در جهان خلا یی وجود دارد که بحران آفرین است.

فهرست مطالب :
مقدمه
اهمیت موضوع
هدف
تعریف فاضلاب و پسآب،مبدا شکل گیری و ترکیبات آن
انواع فاضلاب
تصفیه فاضلاب و انواع روشهای تصفیه
تاریخچه تصفیه خانه های فاضلاب در ایران
روشهای جدید در تصفیه فاضلاب
استفاده مجدد از فاضلاب
جمع بندی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود مستقیم فایل