بررسی و دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف دارای نکات کلیدی خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,سنجش یادگیری,فصل بیست و یکم 1

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 66 اسلاید:

بخشی از متن:
سنجش و ارزشیابی آخرین حلقه از زنجیرۀ فعالیتهای آموزشی معلم را تشکیل میدهند و تکمیل کنندۀ سایر فعالیتهای او به حساب می آیند.
معلم، در این مرحله از کار خود، به کمک روشها و فنون مختلف، به سنجش فرایندها و فراوده های یادگیری دانش آموزان اقدام می کنند، و با توجه به نتایج حاصل دربارۀ کم و کیف پیشرفت آنان در یادگیری و توفیق خود در آموزش به داوری می پردازد.
تعریف سنجش
می توان سنجش را به عنوان کاریست فعالیتهای مربوط به گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دربارۀ دانش آموزان و دانشجویان تعریف کرد.
سنجش به فرایند درک آنچه دانش آموزان یا دانشجویان یاد گرفته اند گفته می شود. (اٌدانل، ریو، و اسمیت، 2007، ص 428).
سنجش یک مفهوم کلی است و همۀ راهها و روشهای جمع آوری اطلاعات دربارۀ عملکرد یادگیرندگان را شامل میشود.
چایلد (2004) می گوید ‘ سنجش یک اصطلاح چندوجهی است که دربرگیرندۀ همۀ فرایندها و فراورده هایی است که ماهیت و میزان یادگیری دانش آموزان را نشان می دهد ‘ (ص 361).
بنا به گفتۀ اِگِن و کاوچاک (2009)، ‘سنجش کلاسی یعنی همه فرایندهای مربوط به تصمیم گیری دربارۀ پیشرفت یادگیری دانش آموزان’ (ص 434).

دانلود مستقیم فایل