بررسی و دانلود مقاله جامع پرش با نیزه

بررسی و دانلود مقاله جامع پرش با نیزه دارای نکات کلیدی مقاله جامع پرش با نیزه,ویژگی‌های تکنیکی تکنیک پرش با ,,,,ویژگی‌های تکنیکی وضعیت ,,,,ویژگی‌های تکنیکی کاشتن نیزه ,,,,ویژگی‌های تکنیکی خم‌کردن نیزه

پرش با نیزه
1- تاریخچه
 جهان
ایران
 2- ویژگیهای تکنیکی پرش با نیزه
ویژگی‌های تکنیکی تکنیک پرش با …
ویژگی‌های تکنیکی وضعیت …
ویژگی‌های تکنیکی کاشتن نیزه …
ویژگی‌های تکنیکی خم‌کردن نیزه …
ویژگی‌های تکنیکی جمع‌شدن به …
ویژگی‌های تکنیکی کشش و …
ویژگی‌های تکنیکی عبور از مانع
3- مراحل آمو زش پرش با نیزه
نحوهٔ گرفتن نیزه و حمل آن
 تاب‌خوردن از سکو
 تاب‌خوردن و چرخش از سکو
 پرش با دورخیز کوتاه
 پرش با تکنیک کامل (کاشتن …
4- تخته پرش
 جعبه پرش با نیزه
 نیزه‌ها
 محل فرود
5- قوانین پرش با نیزه
 محوطه پرش با نیزه
 قوانین مربوط به مسابقات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
جهان:
منشاء پيدايش دو و ميدانى به انسان‌هاى اوليه برمى‌گردد. انسان‌هاى اوليه، در جريات تلاش براى بقاء، شکار و دفاع از دو بدن، پريدن و پرتاب کردن استفاده مى‌‌برند. با گذشت زمان و تغيير شرايط زندگي، انجام اين حرکات طبيعى بيشتر براى عمليات جنگى صورت مى‌گرفت. در زمان صلح که اوقات فراغت جنگجويان بيشتر بود و در اين زمينه‌ها به تمرين و رقابت مى‌پرداختند.
نقوش روى اشياء و ظروف بجا مانده از دوران باستان، تصاوير انسان‌هايى را نشان مى‌دهد در حال دويدن، پريدن و پرتاب کردن مى‌باشند. براساس مدارک موجود اثبات گرديده است که پيش از اولين دوره مسابقات المپيک دويدن، پريدن و پرتاب کردن به عنوان يک ورزش داراى جاذبه براى مردم يونان بوده است. مسابقه بيشتر دو و ميدانى به يونان باستان مى‌رسد. در سال ۷۷۶ ق – م و رشته‌هاى ۵ گانه ورزشى مرکب از: دو سرعت، پرش طول، پرتاب ديسک، پرتاب نيزه و کشتى تشکيل مى‌شد.
دو و ميدانى نوين در قرن ۱۹ در امپراطورى انگلستان بوجود آمده و رشته‌هاى قديمى ابقاء و رشته‌هاى جديدى مانند: دو با مانع، دوهاى استقامت، پرش‌ طول و پرش سه ‌گام، پرتاب چکش و وزنه جزو رشته دو وميدانى درآمدند. درسال ۱۸۱۰ ميلادى مسابقه‌اى در زمينه دو و ميدانى در انگلستان انجام گرديد. در بين سال‌هاى ۱۸۵۷ و ۱۸۶۰ و مسابقات دو و ميدانى بين دانشگاه‌هاى مشهور آکسفورد و کمبريج برگزار مى‌گرديد. ۲۰ سال بعد رشته دو و ميدانى آن چنان توسعه پيداکرد که انجمن دو و ميدانى آماتورى انگلستان تأسيس گرديد.
دو ۳۰۰۰ متر با مانع بصورت امروزى از مسابقات صحرا نوردى که بسيار مورد علاقه سربازان انگليسى بود مشتق گرديد. از سال ۱۹۰۰ مسابقات با مسافت‌هاى مختلف انجام مى‌شد، وى از سال ۱۹۲۰ مسافت رسمى ۳۰۰۰ متر تعيين شد. ايده واردکردن دو ماراتن در سال ۱۸۹۶ در اولين دوره المپيک جديد بوجود آمده و انجام پذيرفت. پرش ارتفاع همراه با انواع حرکات آکروباتيک، در قرن ۱۹ از جزاير انگلستان رونق يافت. پرش سه گام نيز از جزاير ايرلند آغاز گرديد، در طى قرن ۱۹ ايرلندى‌ها در اين رشته تبحر پيدا کردند. ماده پرتاب وزنه نيز به جزاير انگلستان مربوط مى‌شد. در آغاز براى پرتاب از سنگ استفاده مى‌شده است ولى بعدها در اواسط قرن ۱۸ از گلوله‌هاى آهنى استفاده گرديد. در آغاز قرن ۱۹ نيز محل پرتاب از مربع به دايره تبديل گرديد. پرتاب چکش نيز از قرن ۱۶ از جزاير انگلستان شروع گرديد البته شکل جديد چکش از اسکاتلند آغاز شد.


دانلود مستقیم فایل