نمونه سوال

دریافت مختصری بر آزمون های تشریحی | 18561 alis

مختصری بر آزمون های تشریحی ,مقاله آزمون های تشریحی

آزمون های تشریحی
آزمون های تشریحی آزمون هایی هستند که پرسش های آن به صورت پرسش های باز پاسخ یا تشریحی است . این گونه آزمون ها برای ارزشیابی برخی از انواع تغییرات رفتاری ارزش خاص دارند . آزمودنی در پاسخ دادن به سؤال ها تا حدی آزادی عمل دارد و شرایط مناسبی برای تشریح عقاید و جنبه ها مختلف فکری او فراهم می آید . این آزمون ها به آزمودنی فرصت می دهند تا اطلاعات را به خاطر بیاورد و به زبان خود و کلمات خود آنچه را که مایل باشد بیان نماید و افکار و عقاید خود را مرتب نماید . علاوه بر این به معلم فرصت میدهد تا آزمودنی را از نظر پیشرفت عقاید ، انشاء ، قدرت درک مطالب و طرز تفکر بررسی و ارزشیابی کند .
در این گونه آزمون ها ، فقط سؤال در اختیار آزمودنی قرار می گیرد و او باید مطابق با نظر و سلیقه شخصی خود به آنها پاسخ دهد . این آزمون ها توانایی یاد آوری را می سنجد . امتیاز بزرگ آزمون های تشریحی این است که آنها برای اندازه گیری سطوح بالای طبقه بندی هدف های آموزشی یعنی کاربرد ، تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی مورد استفاده قرار می گیرند . و پاسخ آن معمولا صولانی است و هدفهای خاصی را اندازه می گیرند . سؤال انشایی تنها موجب پاسخ های طولانی یا به اصطلاح کاغذ سیاه کن نمی شوند بلکه امکان اندازه گیری هدفهای آموزشی ،‌ عقاید و افکار آزمودنی را میسر می سازند . که با سایر انواع سؤالهای باز پاسخ قابل اندازه گیری نمی باشند . تهیه سؤالهای انشایی تقریبا آْسان است . همان طور که ذکر شد ،‌ دانش آموز در نوشتن آنها آزادی عمل دارد . از آنجا که دانش آموزان در پاسخگویی به سؤالهای انشایی آزادی عمل بیشتری دارند بنابراین معلم باید سؤالها را با دقت و با وضوح کامل طرح نماید . اگر سؤال انشایی به روشنی طرح نشود ، این خطر وجود خواهد داشت که از جانب دانش آموزان به شیوه ای مختلف و متفاوتی تفسیر شوند . اگر چنین مسأله ای به وجود آید دانستن اینکه سؤال واقعاً چه چیزی را اندازه می گیرد دشوار خواهد شد . با این حال ، نسبی و قراردادی بودن نمره گذاری سؤالات ، محدود بودن تعداد سؤالها ،‌زید بودن زمان لازم برای پاسخگویی و عینی نبودن نمره گذاری ، دخالت قضاوت شخصی مصحح در تصحیح و نمره گذاری سؤالات ، وقت گیر بودن تصحیح اوراق امتحانی و در نظر گرفتن نمونه کوچکی از مطالب تدریس شده و هدفهای آموزشی از معایب عمده آزمونهای تشریحی می باشد . پراکندگی نمرات در این آزمونها اطلاعات مشخصی درباره پایایی یا اعتبار یک آزمون القا نمی کند . استفاده از تعداد زیادی سؤال کوتاه پاسخ دو امتیاز دارد :‌ اولاً ، معلم می تواند محتوای آموزشی زیادی را مورد توجه قرار می دهد . ثانیاً : تصحیح اوراق آ سان می شود . هنگامی که تعداد سؤالها زیاد است ، باید دانش آموزان را از شیوه نمره گذاری پاسخ های آنها ( ضریب هر سؤال ) مطلع کرد و از آنها خواست به همه سؤالها پاسخ بدهند . با توجه به محدود بودن سؤالهای انشایی ، نقش عامل شانس و تصادف احتما لاً بسیار مهم خواهد بود و ممکن است نمره فرد اصولا معرف میزان واقعی دانش او نباشد همچنین بسیار دشوار خواهد بود که بتوان دقت نمره گذاری سؤالهای انشایی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش داد . شیوه ای که می تواند درجه اعتبار نمره گذاری آزمونهای انشایی را افزایش دهد این است که الگویی از پاسخ ها تهیه شود . این الگو باید بتواند تفاوت پاسخ صحیح از پاسخ غلط را بطور روشن نشان دهد . شیوه دیگر آن است که کل پاسخ آزمودنی به اجزای کوچک تقسیم شود و برای هر جزء‌ یک نمره جداگانه در نظر گرفته شود .
مدافعان این گونه آزمونها ادعا می کنند که تهیه آزمونهای تشریحی از تهیه آزمونهای عینی آسانتر است ، نسبت به آزمونهای عینی موقعیت های واقعی تری را به آزمون شوندگان عرضه می کنند و توانایی پاسخ دهی یا یاد آوری آزمودنیها را به سؤالها می سنجند نه توانایی انتخاب یا باز شناسی پاسخ ها را . همچنین این آزمونها به دانش آموز امکان حدس زدن نمی دهند و عمل وی نیز تنها تشخیص پاسخ درست نیست . این یک واقعیت است که پاسخ دادن به سؤالهای انشایی بیش از آنکه نیاز به تشخیص و بازشناسی داشته باشد مستلزم

 

دانلود مختصری بر آزمون های تشریحی

دریــــافت فایـــل

دریافت دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان) | 22040 alis

نمونه سوالات مهندسي عمران ,, امتحان نهايي مهندسي سيستمها,جزوه باز , 6,11,77 ,دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان)

نمونه سوالات مهندسي عمران

امتحان نهايي مهندسي سيستمها-جزوه باز – 6/11/77

1 – گروهي مرکب از چهار کار (JOB) مي تواند به پنج ماشين متفاوت واگذار گردد.
زمان داير کردن هر کار ماشين هاي مختلف در جدول زير داده شده است. زمان داير کردن کل حداقل را تعيين نماييد.
5 4 3 2 1 JOB
8 2 4 11 10 1
12 14 10 11 7 2
14 12 9 6 5 3
7 10 11 15 13 4

حل مسئله 1 – چون تعداد کارها از تعداد ماشينها کمتر است يک کار ساختگي با هزينه هاي M در نظر مي گيريم.
5 4 3 2 1 JOB
8 2 4 11 10 1
12 14 10 11 7 2
14 12 9 6 5 3
7 10 11 15 13 4
M M M M M 5

قدم دوم کمترين عضو هر رديف از ساير اعضا رديف کسر مي شود.

قدم سوم: سپس رديفها و ستونهاي داراي صفر با يک خط پوشانده مي شود (در بالا انجام شده)
قدم چهارم :يک رديف بالايي را در نظر ميگيريم و کمترين عضو را از ساير اعضا کم ميکنيم و به محل تقاطع خصوص اضافه ميکنيم و براي دو خط باقيمانده اين کار را انجام ميدهيم.

 

دانلود دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان)

دریــــافت فایـــل

دریافت سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83 حسابداري صنعتي 83 | 22068 alis

سوالات, آزمون, آزاد, كارداني, به, كارشناسي, 83, حسابداري, صنعتي, 83

سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابداري صنعتي 83

131_ طي يكماه، عمليات كارگاهي عبارت از: خريد 000 900 ريال مواد اوليه، تحويل 000 800 ريال مواد مستقيم به خط توليد، پرداخت 000 700 ريال دستمزد مستقيم كارگران و 000 600 ريال هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده، با فرض استفاده از نظام ادواري، براي «كدام رويداد» ثبتي انجام نمي گيرد؟
1) هزينه هاي تعمير و نگهداري 2) خريد مواد 3) پرداخت دستمزد 4) مصرف مواد

132_ در سيستم حسابداري صنعتي موسسه اي كه تمامي فعاليتهاي آن در يك محل صورت مي گيرد و از دفاتر متمركز استفاده مي كند؛ جهت ثبت 000 160 ريال دستمزد مستقيم و 000 140 ريال حق بيمه منقضي شده، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟
1) كنترل سربار 2) كنترل دفاتر مالي
3) كنترل كالاي در جريان ساخت 4) كنترل دفاتر صنعتي

133_ جمع ساعات كار يك شركت توليدي 1200 ساعت (75% مستقيم، 5/12% غيرمستقيم توليدي و بقيه مربوط به بخش اداري و فروش)، نرخ ساعتي دستمزد 000 2 ريال، ماليات حقوق و دستمزد
000 132 ريال و بيمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به ميزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت ليست مربوط در اداره مركزي شركت، دفاتر صنعتي «چه مبلغ» بدهكار مي گردد؟
1) 000 100 2 2) 000 400 2 3) 000 583 2 4) 000 952 2

134_ طي يكدوره در كارخانه اي: از كل دستمزد به مبلغ 000 800 ريال معادل 75% آن مستقيم و بقيه غيرمستقيم، جمع سربار كارخانه 000 700 ريال، جمع هزينه هاي توليدي 000 000 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 000 100 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 200 2 ريال و موجوديهاي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده آخر دوره به ترتيب 000 300 و 000 200 ريال بوده؛ مورد نادرست، كدام است؟
1) موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره 000 400 2) بهاي اوليه 000 400 1
3) موجودي كالاي ساخته شده اول دوره 000 300 4) هزينه هاي تبديل 000 300 1

135_ ظرفيت عادي موسسه اي 000 8 واحد توليد، و در سطح ظرفيت 000 5 واحد: هزينه متغير كل 000 200 ريال و كل هزينه توليد 000 320 ريال بوده، در ميزان توليد 000 6 واحد، هزينه ثابت هر واحد توليد «چند ريال» است؟
1) 25 2) 24 3) 20 4) 15

136 (158)_ سال گذشته در يك توليدي: نرخ جذب سربار براي هر ساعت كار ماشين 5/6 ريال، سربار واقعي 000 221 ريال و ساعات كار واقعي ماشين 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه يا كسر جذب سربار به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجب چه تغييري در رقم اين حساب مي گردد؟
1) كاهش 000 13 2) افزايش 000 2 3) افزايش 000 13 4) كاهش 000 2

137(159)_ نگهداري هزينه پيمانها، مشابه «هزينه يابي به چه روشي» است؟
1) تاريخي 2) استاندارد 3) مرحله اي 4) سفارش كار

138(160)_ اطلاعات دايره اي نشان مي دهد: كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره به ترتيب 300 و 400 واحد و واحدهاي شروع شده به توليد 200 2 واحد بوده؛ براساس روش

 

دانلود سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83 حسابداري صنعتي 83

دریــــافت فایـــل

دریافت نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی | 22470 alis

سوالات اورژانس و فوریتهای پزشکی ,فوریتهای پزشکی ,نمونه سوالات پزشکی ,سوالات اورژانس

منابع و سوالات استخدامی سازمان اورژانس و فوریت های پزشکی کشور
دروس عمومی
این منابع و نمونه سوالات برای آمادگی هر چه بیشتر شما در آزمون های استخدامی سازمان اورژانس و فوریت های پزشکی تهیه و تدوین گردیده است.

درس نکات کلیدی ، سوالات چهار گزینه ای با پاسخ
از آنجا که در آزمون های استخدامی اهمیت دروس عمومی بسیار زیاد بوده و ۶۰ درصد نمرات آزمون بر این اساس سنجیده می شود و از طرفی بهترین روش برای موفقیت در یک آزمون آشنایی با سوالات و سطح علمی آن آزمون می باشد

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی اورژانس و فوریت های پزشکی

دریــــافت فایـــل

دریافت سوالات آزمون استخدامی بانک پاسارگاد | 22469 alis

سوالات بانک پاسارگاد,نمونه سوال بانک پاسارگاد,جزوه بانک پاسارگاد,سوالات استخدامی بانک

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:
• ۳۰۰ سوال ادبیات با پاسخنامه تستی
• ۲۰۰ سوال معارف با پاسخنامه تستی
• ۲۰۰ سوال ریاضی
• ۶۴آمار با پاسخنامه تشریحی
• ۳۳۰ سوال مسائل اجتماعی، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه تستی
• ۸۷ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات با پاسخنامه تستی
• ۲۶۴ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی
جزوه در رابطه با دانش علوم بانکی

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک پاسارگاد

دریــــافت فایـــل

دریافت نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی | 22468 alis

نمونه سوالات تامین اجتماعی,تامین اجتماعی ,سوالات تامین اجتماعی ,نمونه سوال

مواد امتحانی موجود در این بسته:
۳۰۰ نمونه سوال ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ۱۰۰تایی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ نمونه سوال زبان انگلیسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در یک بسته ی ۳۰۰ تایی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ نمونه سوال معارف اسلامی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ۱۰۰تایی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات /سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ۱۰۰تایی (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ نمونه سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی/سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه)
۳۰۰ نمونه سوال ریاضی و آمار/سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه)
۲۴۰ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی /سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه)
جزوه ۱۹ صفحه ای آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی
+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

 

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاسخنامه آزمون مشاوران فناوری و اطلاعات سازمان نصر کشور با پشتیبانی و تضمین برای بخش عمومی | 22790 alis

آزمون مشاوران سازمان نصر با جواب و پاسخنامه,آزمون مشاوران رتبه سوم 3 سازمان نصر,نمونه سوالات آزمون مشاوران رتبه 3 با پاسخ و پاسخنامه,سازمان نظام صنفی رایانه ای سازمان نصر 1396,آزمون کارشناسان و مشاوران نصر سال 1396 با جواب,دانلود آزمون مشاوران

پاسخنامه آزمون مشاوران فناوری و اطلاعات سازمان نصر کشور با پشتیبانی و تضمین برای بخش عمومی


نمونه سوالات آزمون مشاوران حقیقی سازمان نصر با جواب و پاسخنامه
مشاوران حقیقی نصر
آزمون مشاوران نصر کشور سال 1396

آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1396
دانلود نمونه سوالات آزمون مشاوران سازمان نصر با پاسخ و جواب
آزمون مشاوران رشته نرم افزار
رشته سخت افزار و زیرساخت آزمون مشاوران نصر
آزمون مشاوران رشته اینترنت و شبکه
رشته مدیریت و مشاوره آزمون نظام صنفی رایانه ای کشور
نمونه سوالات آزمون مشاوران حقیقی سازمان نصر با جواب

آزمون مشاوران نصر کشور سال 1396

آزمون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1396

دانلود نمونه سوالات آزمون مشاوران سازمان نصر با پاسخ و جواب

آزمون مشاوران رشته نرم افزاررشته سخت افزار و زیرساخت

آزمون مشاوران نصرآزمون مشاوران رشته اینترنت و شبکه

رشته مدیریت و مشاوره آزمون نظام صنفی رایانه ای کشور

آزمون مشاوران نصرآزمون مشاوران رشته مشاوره و مدیریت

آزمون مشاوران نصرآزمون مشاوران رشته عمومی

 

دانلود پاسخنامه آزمون مشاوران فناوری و اطلاعات سازمان نصر کشور با پشتیبانی و تضمین برای بخش عمومی

دریــــافت فایـــل

دریافت سئوالات حسابداری کارشناسی ارشد 97 با جواب تشریحی | 26736 alis

سئوالات ارشد حسابداری,کنکور 97,حسابداری ارشد

سئوالات با کلید پاسخنامه حسابداری در کارشناسی ارشد با جواب تشریحی

 

دانلود سئوالات حسابداری کارشناسی ارشد 97 با جواب تشریحی

دریــــافت فایـــل

دریافت نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم انسانی با پاسخنامه تشریحی | 26839 alis

دانلود نمونه سوال,نمونه سوال,نمونه سوالات درسی,دانلود نمونه سوالات درس زبان انگلیسی دهم انسانی,تست های زبان انگلیسی دهم انسانی با پاسخ تشریحی

این فایل شامل 700 تست زبان انگلیسی پلایه دهم است که همراه با پاسخ تشریحی می باشد.

شایان ذکر است که تست ها زبان انگلیسی دهم طوری طراحی شده است که می تواند به مهارت تست زنی شما دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پایه دهم کمک بسزایی کند و می توانید با مطالعه و تمرین این جزوه در آزمون های پیشرفت تحصیلی درصد خوبی را کسب کنید.

به شما دانش اموزان پیشنهاد می شود که ابتدا هر درس انگلیسی پایه دهم را بصورت کامل مطالعه کنید و سپس به تست زنی بپردازید این کار باعث می شود که مطالب و نکات هر تست بهتر در ذهن شما ماندگار شود.

 

دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم انسانی با پاسخنامه تشریحی

دریــــافت فایـــل

دریافت تست کامل درس بهای تمام شده رشته حسابداری با پاسخ | 28933 alis

تست درس بهای تمام شده رشته حسابداری هنرستان فنی و حرفه ای

تست با جواب درس بهای تمام شده رشته حسابداری فنی و حرفه ای از پنج پودمان بسیار جامع و کامل

 

دانلود تست کامل درس بهای تمام شده رشته حسابداری با پاسخ

دریــــافت فایـــل