احمد علی پور

دریافت خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور | 29254 alis

کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی, خلاصه مقدمات نوروپسیکولوژی ,احمد علی پور,نوروپسیکولوژی,اصول سازمان کارکردی مغز,جانبی شدن حرکت ,زبان و مغز,یادگیری و حافظه

خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی در قالب pdf و تعداد 158 صفحه
عصب روانشناسی یکی از مهمترین شاخه های روانشناسی است که از لحاظ فکری و کاربردی اهمیت زیادی دارد. این شاخه بعنوان مطالعه ارتباط مغز با رفتار و بصورت محدود به عنوان …….

عناوین موضوعات :
کلیات
تعریف علم عصب
روشهای مطالعه و بررسی در نوروپسیکولوژی
اصول سازمان کارکردی مغز
جانبی شدن حرکت
زبان و مغز
یادگیری و حافظه
و غیره…….

 

دانلود خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور | 29311 alis

مقدمات نوروپسیکولوژی,خلاصه مقدمات نوروپسیکولوژی,احمد علی پور,ppt مقدمات نوروپسیکولوژی,pdf مقدمات نوروپسیکولوژی,مقدمات نوروپسیکولوژی پاورپوینت,نکات کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی

خلاصه شده مفید کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور برای استفاده دانشجویان گرامی درقالب word و در حجم 14 صفحه:


بخشی از متن:
فصل اول: 
عصب_روانشناسی چیست؟ 
عصب_ روانشناسی یکی از مهمترین شاخه های روانشناسی است که از لحاظ نظری و کاربردی اهمیت زیادی دارد. این شاخه به صورت کلی به عنوان مطالعه ارتباط مغز با رفتار و به صورت محدود به عنوان مطالعه ارتباط فرایندهای روانشناختی و مغز در بیماران دچار آسیب مغزی تعریف شده است. عصب_ روانشناسی جزء شاخه های روانشناسی زیستی و علوم اعصاب محسوب می شود و با فیزیولوژی روانی، روانشناسی فیزیولوژیک، علوم اعصاب شناختی تفاوت‌هایی دارد. در این علم عمدتاً از آزمودنی های انسانی استفاده می‌شود و بر مطالعه کارکردهای عالی ذهن و قشر مخ تاکید می‌شود. از لحاظ کاربردی این علم در تشخیص دقیق ضایعات مغزی، برنامه درمانی و توانبخشی بیماران دچار آسیب مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این حوزه از دانش بشری در درک ماهیت ارتباط بین مغز و ذهن و تدوین نظریاتی درباره عملکرد بهنجار مغز  کاربردهای فراوانی دارد.

 

دانلود خلاصه کتاب مقدمات نوروپسیکولوژی نوشته احمد علی پور

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور ( احساس کنترل و سلامتی) | 29573 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,, احساس کنترل و سلامتی,فصل 5 پنج

پاورپوینت فصل پنجم 5  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور ( احساس کنترل و سلامتی) در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:
سلامتی از متغیر های مهمی تاثیر می پذیرد. شخصیت او حمایت اجتماعی از جمله متغیرهایی هستند که بر ابتلا به بیماری‌های جسمی تاثیر می گذارند. یکی دیگر از متغیرهای مهم که بر سلامتی تأثیر مهمی می‌گذارد احساس کنترل است. در این فصل حساب کنترل فردی تعریف می شود و ارتباط آن با سلامتی و توجه به راه‌های احتمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل در واقع یک خصیصه شخصیت که ابتدا توسط راتر در راستای نظریه یادگیری اجتماعی مطرح شده است.
جولیان بی راتر متولد ۱۹۱۶ روانشناس برجسته دانشگاه کانه کلوت آمریکا که به دلیل نظریه یادگیری اجتماعی و طرح مفهوم منبع کنترل شهرت یافته است.
راتر منبع کنترل را اینگونه تعریف کرده است: انتظار کلی فرد از نتایج یک رویداد که یا در درون و یا فراسوی کنترل و فهم شخصی وی وجود دارد. معنای چنین تعریفی این است که افراد دارای ویژگی منبع کنترل بیرونی رویدادها را برای کنترل خود ادراک می‌کنند و نتایج و برآیند های رویداد را به شانس،بخت یا تحت کنترل دیگران نیرومند نسبت می دهند و یا معتقدند یا رویدادها به دلیل پیچیدگی زیاد محیط غیر قابل پیش بینی هستند.

*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور ( احساس کنترل و سلامتی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (حمایت اجتماعی و سلامتی) | 29572 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,,حمایت اجتماعی و سلامتی

پاورپوینت فصل چهارم 4  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (حمایت اجتماعی و سلامتی) در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:

بخشی از متن:
مهم‌ترین موضوع کلیدی در روان‌شناسی سلامت رابطه بین استرس و بیماری بوده‌است.یعنی استرس می‌تواند به ایجاد و گسترش بیماری منتهی شود اما این واقعیت به این معنا نیست که استرس همواره و درهم افراد به‌صورت کلیشه‌ای و یکسان به بیماری می‌انجامد .در واقع تاثیر استرس بر سلامتی به متغیرهای دیگری بستگی دارد که میانجی بین استرس و بیماری قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این متغیر حمایت اجتماعی است.یعنی کسانی که حمایت اجتماعی پایین‌تری داشته باشند خیلی سریع‌تر در برابر استرس بیمار می‌شوند .این فصل به تعریف حمایت اجتماعی و نظریات آن و بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامتی می‌پردازد .

*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (حمایت اجتماعی و سلامتی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (استرس و بیماری) | 29556 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,,استرس و بیماری,فصل 3 سوم

پاورپوینت فصل سوم 3  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (استرس و بیماری) در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید:

بخشی از متن:

استرس چیست؟
استرس معمولاً برای توصیف واکنش ها و احساسات منفی به کار می رود که با موقعیت های چالش انگیز یا تهدیدکننده همراه می شوند. گاه نیز به همان موقعیت های تهدید کننده استرس می گویند.
هانس سلیه: نشاگان عمومی انطباق به عنوان یک پاسخ نامعین ارگانیزم نسبت به بیماری توجه کرد
در دیدگاه سلیه استرس حالتی است بیانگر یک نشانگان معین که با همه تغییرات نامعینی که بر یک نظام زیست‌شناختی اثر می‌کنند مطابقت دارد
والتر کنون واژه استرس را در اشاره به واکنش فیزیولوژیکی که در اثر ادراک موفقیت‌های آزاردهنده یا تهدید آمیز بروز می کند معرفی نمود
هانس سلیه(1956) استرس را به منزله یک پاسخ فیزیولوژیکی که منجر به نشانگان عمومی سازگاری می‌شود و در همه افراد ایجاد شده و شامل سه مرحله ای هشدار،مقاومت و تحلیل رفتگی می باشد ، می دانست.
*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (استرس و بیماری)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (نظریه‌های رفتار سلامتی) | 29555 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,نظریه‌های رفتار سلامتی,فصل 2 دو

پاورپوینت فصل دوم 2  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (نظریه‌های رفتار سلامتی) در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید:

بخشی از متن:

روان‌شناسان سلامت رفتارها را به طریق مختلفی طبقه‌بندی می‌کنند ،یکی از جالب‌ترین تقسیم‌بندی‌های رفتار دسته‌بندی کاسل و کوب است.آن‌ها سه نوع رفتار را از هم متمایز کرده‌اند :
الف:رفتار سلامتی یعنی هر نوع رفتاری که به‌منظور پیشگیری از بیماری انجام می‌شود مثل رژیم غذایی سالم .
ب:رفتار بیماری یعنی هر نوع رفتاری که به‌منظور جستجوی علاج بیماری انجام می‌شود مانند مراجعه به پزشک .
ج:رفتار نقش بیماری یعنی هر فعالیتی که پس‌از تشخیص بیماری به‌منظور خوب شدن و معالجه انجام می‌شود مثل مصرف دارو و استراحت کردن .
از طرف دیگر ماتاراتزو که از بنیان‌گذاران روان‌شناسی سلامت محسوب می‌شود.با تاسی از رویکرد روان-عصب ایمن‌شناسی طبقه‌بندی جدیدی از رفتارها ارائه کرده‌است .او رفتارها را در دو دسته عمده قرار می‌دهد :عادات آسیب‌زا برای سلامتی که به آن‌ها پاتوژن‌های رفتاری می‌گویند .نوع دوم رفتارهای حافظ سلامتی هستند که به آن‌ها ایموژن های رفتاری می‌گویند .
یکی از اهداف روان‌شناسان سلامتی پیش‌بینی چگونگی ابتلا به بیماری و یا حفظ سلامتی است .برای رسیدن به این هدف مهم نظریه‌هایی در روان‌شناسی سلامت و بهداشت مطرح شده‌است که در این فصل به آن‌ها پرداخته می‌شود .
*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (نظریه‌های رفتار سلامتی)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (مقدمه ای بر روانشناسی سلامت) | 29554 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,سلامت چیست

پاورپوینت فصل اول 1  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (مقدمه ای بر روانشناسی سلامت) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن:

سلامت چیست؟
سلامت مهمترین مسئله بشریت است، زیرا با مرگ و زندگی مرتبط است. فقدان سلامتی به معنای قدم نهادن به سوی مرگ و وجود سلامتی به معنای جریان داشتن زندگی است. تعریف پدیده های با اهمیت برای متخصصان پزشکان نیز دشوار است. مقبول ترین سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت(WHO) ارائه شده است(1946). بنا به تعریفWHO سلامت یعنی حالت خوب بودن کامل از لحاظ جسمی روانی و اجتماعی و این تنها به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست.
یکی از محاسن این تعریف تاکید بر چند بعدی بودن سلامت است. همانطور که ملاحظه می کنید در این تعریف سلامت صرفاً جسمی نیست بلکه را ابعاد روانی و اجتماعی سلامت نیز اهمیت خاصی دارد. از جمله معایب به این تعریف آرمانی بودن آن است یعنی سلامت به مفهوم ارمانی تعریف شده به گونه ای که کمتر کسی می تواند در حالت خوب بودن کامل قرار گیرد.
*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (مقدمه ای بر روانشناسی سلامت)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (سازگاری با بیماری های مزمن) | 29597 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,فصل نهم 9

پاورپوینت فصل نهم 9  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (سازگاری با بیماری های مزمن) در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:

بخشی از متن:
مهمترین معضل سلامتی در همه کشورهای جهان از جمله ایران و تغییر الگوی مرگ و میر به بیماری‌های مزمن است.
بیماری های مزمن شامل بیماری های قلبی به ویژه فشار خون، سرطان، دیابت و غیره می شوند.

بیماری های مزمن:
بیماری هایی هستند که برای بلندمدت مردم به آنها مبتلا می شوند.
این بیماریها، دلیل عمده مرگ و میر و از کار افتادگی انسان‌های امروزی هستند.
این بیماریها از جمله پرهزینه ترین و شایع ترین مسائل بهداشتی جهان محسوب می شوند.
این بیماری ها با توسعه شهرنشینی پیشرفت صنعتی و زندگی ماشینی گسترش یافتنه اند.
راه حل کنترل اپیدمی جهانی بیماری‌های غیر واگیر، پیشگیری اولیه است.
پایه این نوع پیشگیری شناسایی عوامل خطر ساز و کنترل عوامل است.

*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (سازگاری با بیماری های مزمن)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (فرایند بیمار شدن) | 29595 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,,فرایند بیمار شدن,فصل هشتم 8

پاورپوینت فصل هشتم 8  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (فرایند بیمار شدن) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:

بخشی از متن:
تفاوت در علائم و نشانه های بیماری به علت تاثیر متغیرهای روانی اجتماعی است.
نشانه های بیماری:
هر نوع بیماری با یک سری احساسات بدنی همراه بوده که در اصلاح بالینی به این احساسات، این نشانه ها می گوید. پیگیری درمان بیماری ها به چگونگی تعبییر و تفسیر احساسات بدنی بستگی تام دارد.

نشانه ها در مدل زیستی _ طبی:
در این مدل تصور ساده‌انگارانه آن نسبت به نشانه های بیماری وجود دارد.
در این رویکرد معتقدند که با این آسیب به بافت و نشانه‌های بیماری یک رابطه خطی وجود دارد یعنی هر چه آسیب بیشتر باشد علائم نیز بیشتر است.
تعبیر و تفسیر های ما از نشانه های بدنی پدیده‌ای است که از شناخت ها و ادراکات ما متاثر است.

*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (فرایند بیمار شدن)

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (غذا خوردن، ورزش و سلامتی) | 29594 alis

کتاب مقدمات روانشناسی سلامت,احمد علی پور,پاورپوینت روانشناسی سلامت,روانشناسی سلامت,مقدمات روانشناسی ,مقدمات روان شناسی سلامت,خلاصه روان شناسی سلامت,روانشناسی سلامت احمد علی پور,ppt مقدمات روانشناسی سلامت,غذا خوردن, ورزش و سلامتی

پاورپوینت فصل هفتم 7  کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (غذا خوردن، ورزش و سلامتی) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن: 
سبک زندگی : 
سبک زندگی عبارت است از الگوهای رفتاری که در فرد به‌صورت عادت درآمده‌اند مثلاً چگونگی تهیه غذا با خوردن آن .
عواملی که با ایجاد بیماری آسیب ارتباط دارند عوامل خطر زا نامیده می‌شوند .عوامل خطرزای رفتاری که جزء سبک زندگی و با دلایل مرگ‌ومیر و بیماری‌ها مرتبط‌اند عبارت‌اند از سیگار کشیدن و خوردن غذاهای با کلسترول بالا و بی‌تحرکی و ورزش نکردن و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر .
از میان سبک‌های زندگی رفتار غذا خوردن و ورزش کردن بیشتر از سایر رفتارها در بیماری‌ها تاثیر دارد .

*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب مقدمات روانشناسی سلامت نوشته احمد علی پور (غذا خوردن، ورزش و سلامتی)

دریــــافت فایـــل