پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی | 31201 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آشنایی عملی با چند آزمون,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید:

بخشی از متن: 

بدون تردید هر یک از ما بارها این سؤال را از خود پرسیده ایم: آیا من باهوش هستم؟» پاسخگویی به این سؤال کار آسانی نیست، زیرا ما به درستی نمی دانیم که هوش چیست، چه ماهیتی دارد و چگونه باید آن را اندازه گرفت. درست است که تا به حال تعاریف مختلفی از هوش داده شده است، هیچ یک از آنها طوری نبوده است که مورد قبول همه روان شناسان قرار گیرد. چیزی که برای ما روشن است این است که هر انسانی توانایی هایی دارد و هوش هم یکی از آن توانایی ها یا، به اعتقاد تعداد زیادی از روانشناسان، مجموعه توانایی ها است.
و روان شناسی جدید، سؤال بالا را به صورت زیر مطرح می کند: ‘آیا ضریب هوشی من بالا است؟’ پاسخگویی به این سؤال کار دشواری نیست، زیرا ضریب هوشی را به کمک آزمون های هوشی اندازه می گیرند.

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی | 31208 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آزمونهای شخصیت,,فصل نهم

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:
لزوم ارزشیابی شخصیت
در ارزشیابی شخصیت معمولا از آزمونهایی نام می برند که به کمک آنها جنبه های عاطفی و غیر شناختی شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد.
یعنی جنبه هایی که در آنها از موفقیت یا شکست، درستی یا نادرستی و خوبی یا بدی عملکرد صحبت نمی شود بلکه از چگونگی یک عملکرد بحث به میان می آید.

طبقه بندی آزمونهای شخصیت
1)آزمون های روان سنجی
آزمون های روان سنجی یعنی به کار بردن ابزارهایی که ویژگی های ابزارهای اندازه گیری را دارا هستند. یعنی ابزارهایی که اعتبار، روایی و حساسیت آنها در حد مطلوب است

 

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان سنجی (آزمونهای استعداد) نوشته حمزه گنجی | 31207 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آزمونهای استعداد,فصل هشتم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان سنجی (آزمونهای استعداد) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:
مقدمه: آزمون های تفکر مفهومی
آزمون های تفکر مفهومی، استعداد طبقه بندی را اندازه می گیرند، استعدادی که از طرف تعدادی از مؤلفان، عالی ترین شکل هوش به حساب آمده است.
اساس کارآزمون های تفکر مفهومی
یک سری عناصر عینی یا انتزاعی در اختیار آزمودنی قرار میدهند و از او می خواهند که آنها را در گروه های کوچک طبقه بندی کند.
بنابراین، آزمودنی در درجه اول باید ویژگی های هر عنصر را مطالعه کند و در درجه دوم ویژگی مشترک یک گروه از عناصر را پیدا کند.

 

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان سنجی (آزمونهای استعداد) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان سنجی (آزمون های هوش) نوشته حمزه گنجی | 31206 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آزمون های هوش,فصل هفتم 7

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان سنجی (آزمون های هوش) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید:

بخشی از متن:
معیارهای تهیه ی آزمون هوش
الف)تهیه ی آزمون هوش بر اساس تعریف هوش:
در این روش ابتدا هوش را تعریف میکنند بعد بر اساس آن تعریف سوالاتی را فراهم می آورند
ب)تهیه ی آزمون هوش بر اساس معیار های عینی:
می توان هوش را استعداد موفقیت تحصیلی تعریف کرد و آزمون هایی را بر این اساس فراهم آورد
ج)تهیه ی آزمون هوش بر اساس تحلیل عاملی:
این روش بهترین و رضایت بخشترین روش است

نمره گذاری نتایج آزمون های هوش
الف)نمره گزاری به صورت سن عقلی:
این روش برای اولین بار توسط آلفرد بینه پدر آزمون های روانی به وجود آمد موجب گسترش و موفقیت آزمون های هوشی کودکان شده است.

 

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان سنجی (آزمون های هوش) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب روان سنجی (طبقه بندی آزمونها) نوشته حمزه گنجی | 31205 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,طبقه بندی آزمونها,فصل ششم

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان سنجی (طبقه بندی آزمونها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن:
1.طبقه بندی آزمون ها از نظر روش اجرا
آزمون ها را بر حسب این که در مورد یک فرد یا گروهی از افراد به کار روند به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می کنند.

الف) آزمون های فردی
آزمون های فردی آنهایی هستند که در هر نوبت یک نفر را تحت آزمایش قرار می دهند، مثل آزمون استفرد بينه و آزمون مکعبها. در اجرای آزمون های فردی تنها دو نفر حضور دارند.

 

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روان سنجی (طبقه بندی آزمونها) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان سنجی (بیان نتایج آزمون ها) نوشته حمزه گنجی | 31204 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,فصل پنجم ,پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان سنجی بیان نتایج آزمون ها

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان سنجی (بیان نتایج آزمون ها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:

بخشی از متن:
درجه بندی نتایج
یعنی تبدیل آزمون ها به یک مقیاس معین
برای این که نتایج حاصل از آزمون های مختلف قابل مقایسه باشند و بتوانیم نتایج افراد مختلف در یک آزمون معین را با هم اندازه گیری کنیم باید آن ها را درجه بندی کنیم

هنجار یا نوروم
یک آزمون باید درجه بندی شود یعنی در یک گروه نسبتا بزرگ اجرا و نتایج به مقیاس معینی تبدیل می شود که آن را هنجار یا نوروم می نامند.

 

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان سنجی (بیان نتایج آزمون ها) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان سنجی (اجرا و نمره گذاری آزمونها) نوشته حمزه گنجی | 31203 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,فصل چهارم,اجرا و نمره گذاری آزمونها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان سنجی (اجرا و نمره گذاری آزمونها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:
موقع اجرا 
آزمون را باید در شرایط کاملا مصاعد اجرا کرد زیرا مساعد بودن شرایط به آزمودنی اجازه می دهد که از توانایی های خود به بهترین وجه استفاده کند

مدت اجرا
منظور از مدت اجرا این است که اجرای یک آزمون چقدر باید طول بکشد، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت یا بیشتر در مورد این که مدت آزمایش چقدر باید طول بکشد، نمی توان یک قاعده کلی ارائه داد، زیرا مدت آزمایش به سن، شخصیت آزمودنی، نگرش او نسبت به آزمون و خود آزمون بستگی دارد.
بنابراین لازم است که آزماینده به دقت آزمودنی را زیر نظر داشته باشد تا به محض احساس خستگی یا کسالت، اجرای آزمایش را قطع کند.

 

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان سنجی (اجرا و نمره گذاری آزمونها) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب روان سنجی (ویژگی های آزمونها) نوشته حمزه گنجی | 31202 alis

پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی, ویژگی های آزمونها,فصل سوم

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان سنجی (ویژگی های آزمونها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:

بخشی از متن:
آزمون روانی 
عبارت است از یک آزمایش مشخص که انجام دادن فعالیتی را ایجاب می کند. این آزمایش با شیوه خاص و به طور یکسان در مورد کلیه آزمودنیها اجرا می شود و هدف آن ارزشیابی موفقیت، شکست یا نمره گذاری فعالیت آزمودنی است.

این فعالیت ممکن است در مورد معلومات اکتسابی آزمونهای معلومات یا در مورد اعمال حسی- حرکتی یا روانی آزمون های روانی باشد.

 

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روان سنجی (ویژگی های آزمونها) نوشته حمزه گنجی

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آشنایی عملی با چند آزمون,فصل دوم

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان سنجی (آشنایی عملی با چند آزمون) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید:

بخشی از متن: 

بدون تردید هر یک از ما بارها این سؤال را از خود پرسیده ایم: آیا من باهوش هستم؟» پاسخگویی به این سؤال کار آسانی نیست، زیرا ما به درستی نمی دانیم که هوش چیست، چه ماهیتی دارد و چگونه باید آن را اندازه گرفت. درست است که تا به حال تعاریف مختلفی از هوش داده شده است، هیچ یک از آنها طوری نبوده است که مورد قبول همه روان شناسان قرار گیرد. چیزی که برای ما روشن است این است که هر انسانی توانایی هایی دارد و هوش هم یکی از آن توانایی ها یا، به اعتقاد تعداد زیادی از روانشناسان، مجموعه توانایی ها است.
و روان شناسی جدید، سؤال بالا را به صورت زیر مطرح می کند: ‘آیا ضریب هوشی من بالا است؟’ پاسخگویی به این سؤال کار دشواری نیست، زیرا ضریب هوشی را به کمک آزمون های هوشی اندازه می گیرند.

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی دارای نکات کلیدی پاورپوینت کتاب روان سنجی ,حمزه گنجی ,خلاصه کتاب روان سنجی ,pdf کتاب روان سنجی ,ppt کتاب روان سنجی ,پاورپوینت روان سنجی حمزه گنجی,آزمونهای شخصیت,,فصل نهم

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان سنجی (آزمونهای شخصیت) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:
لزوم ارزشیابی شخصیت
در ارزشیابی شخصیت معمولا از آزمونهایی نام می برند که به کمک آنها جنبه های عاطفی و غیر شناختی شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد.
یعنی جنبه هایی که در آنها از موفقیت یا شکست، درستی یا نادرستی و خوبی یا بدی عملکرد صحبت نمی شود بلکه از چگونگی یک عملکرد بحث به میان می آید.

طبقه بندی آزمونهای شخصیت
1)آزمون های روان سنجی
آزمون های روان سنجی یعنی به کار بردن ابزارهایی که ویژگی های ابزارهای اندازه گیری را دارا هستند. یعنی ابزارهایی که اعتبار، روایی و حساسیت آنها در حد مطلوب است


دانلود مستقیم فایل