بررسی و دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

بررسی و دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دارای نکات کلیدی طرح, درس, سالانه, مطالعات, اجتماعی, پایه, سوم, ابتدایی

نام کتاب: تعلیمات اجتماعی    
      
عنوان درس: اعضای خانواده          

 صفحات تدریس: 11 و 12 و 13         

پایه تحصیلی: سوم ابتدایی
                       
تعداد دانش آموزان: 18 نفر     
            
نام مدرسه:       
       
 نام آموزگار:                          

دانلود مستقیم فایل