بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها)

بررسی و دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها) دارای نکات کلیدی خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها,فصل شش,,,

پاورپوینت فصل ششم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها) در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 فرهنگ
 مجموعه مشترکی از باورها، ارزشها و مفروضات بنیادین، نمادها، آداب و رسوم، سنن، اسطوره ها، زبان، علوم، رفتارها و مصنوعاتیک سیستم اجتماعی است که اعضا آن را برای انطباق با دنیای پیرامون و در ارتباط با یکدیگر به کار می برند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند.
 فرهنگ متشکل از رفتارهای اکتسابی است، بدین معنی که این رفتارها غریزی و وراثتی نیستند؛ هر چند شرایط فیزیولوژیک و زیست شناختی بر آموختن و کسب این رفتارها تأثیر می گذارند.
 به عقیده «باربو» بیشتر تعاریف فرهنگ بر دو نکته عناصر فرهنگی (عادات اجتماعی یا سبک زندگی و تأثیر این عناصر بر رفتار فرد تأکید دارند.
 «شاین» در تعریف فرهنگ به دو کارکرد بسیار اساسی و کلیدی فرهنگ اشاره می کند: 
تضمین سازگاری خارجی و بقا و تضمین انسجام داخلی.
نسبیت فرهنگی
 منظور از عنصر فرهنگی کوچکترین واحد فرهنگ است که می تواند یک عبارت، شیء، حرکت یا نماد باشد. این مفهوم نسبیت فرهنگی نامیده می شود.

دانلود مستقیم فایل