بررسی و دانلود پروژه دانشجویی: ارزشیابی سهام شرکتهای در شرایط خاص

بررسی و دانلود پروژه دانشجویی: ارزشیابی سهام شرکتهای در شرایط خاص دارای نکات کلیدی پروژه, دانشجویی, ارزشیابی, سهام, شرکتهای, در, شرایط, خاص,

فرمت فایل:pdfوword (قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعدادصفحات:136 صفحه

قسمتی از متن:

مقدمه

هر دارائی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مـدیریت دارائیها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارائی است. تمام دارائی ها را مـیتـوان ارزشـیابی کرد اما ارزشیابی بعضی دارائی ها ساده تر و بعضی پیچیده تر است. آنچه اهمیت دارد درجه شباهت در اصول و روش های اندازه گیری است نه تفاوت آنهـا. بـه طـور کلـی در ارتبـاط بـا ارزشـیابی دو عـدم اطمینان وجود دارد:

.1 عدم اطمینان نسبت به مدلهای ارزشیابی

.2 عدم اطمینان نسبت به خود دارائی ها در اینجا درباره فلسفه ارزشیابی و نحوه استفاده از مدل های ارزشـیابی در حرفـه هـای مختلـف مطـالبی

ارائه شده، سپس درباره محرک های ارزش و چارچوب مناسب برای ارزشیابی بحث نموده و در آخـر به روش های غیرمتداول در ارزشیابی اشاره می شود.

تاریخچه:

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام ‘واندر بورس’ اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک میتزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم میتآمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار میپرداختند. این نام بعدها((1309 به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بینالمللی است. نکته قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانتهای اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد کهعمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ میتپرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار میترفت.

در لندن معاملهتگران در بورس جهت انجام معامله در قهوهتخانه گرد هم میتآمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوهتخانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. بورس نیویورک در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسیس شده و با وجود رقبای دیگر، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد. درآمریکا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورک و در محوطهتای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در ‘وال استریت’ بود که بعدها به قهوهتخانهتای در همان نزدیکی انتقال یافت. بورس وال استریت با جمعتآوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام ‘بورس سهام نیویورک ‘ به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ میتگردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورسهای اوراق بهادار فعالیت میکنند.
✓ سابقه بورس در ایران

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال 1315 بر میتگردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای 28 مرداد 1332مجدداً، در سال 1333 مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال 1345، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران

را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال 1345

تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند.

طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکتتها، بانکتها و شرکتتهای بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 2/6 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال درسال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15

میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. در سالتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش آمده از جمله: )1 تصویب لایحه قانون اداره امور بانکتها، )2 ملیشدن شرکتتهای بیمه، )3 تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و )4تملک بسیاری از بنگاهتهای اقتصادی توسط دولت که همه آنها نشأت گرفته از روحیه مخالفت با نظام سرمایهداری بود که بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیک ساخت و همچنین )5 جنگ هشت ساله، تعداد شرکتتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت در سال 1357، به 56 شرکت تقلیل یافت. دوره رکود بورس که از سال مزبور آغاز گردیده بود تا سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پستاندازها و هدایت آن در جهت سرمایهگذاری آغاز گردید. طی سالتهای پس از تجدید حیات بورس تاکنون، فعالیت بورس فراز و نشیبتهای متعددی از جمله رکود سالتهای 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خیزهای مقطعی ناشی از بحرانتهای سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.


دانلود مستقیم فایل