بررسی و دانلود پاورپوینت تئوري گاز ساده (75 اسلاید)

بررسی و دانلود پاورپوینت تئوري گاز ساده (75 اسلاید) دارای نکات کلیدی سيستم گازهاي در حال حرکت,,,سيستم هاي گازي متشکل از مولکول هاي با حرکت داخلي, ,,بررسي حالت هاي داخلي مولکول هاي تک اتمي,,,مولکول هاي دو اتمي, ,,اثرات ارتعاشي,,,مولکول هاي چند اتمي

پاورپوینت تئوري گاز ساده

قسمتی از اسلایدها 

الف) يك گاز ايده ال در انسامبل ميكروكانوني كوانتوم مكانيك 

سيستمي شامل N ذره غيربرهم كنش تمايز ناپذير محصور در حجم V كه انرژي E بينشان تقسيم شده را در نظر مي گيريم :

تعداد حالات قابل دسترس برابر با

تعداد ترازها دا سلول i

تعداد ذرات موجود در سلول i

بديهي است كه براي هر مجموعه

فهرست مطالب و اسلایدها

سيستم گازهاي در حال حرکت

سيستم هاي گازي متشکل از مولکول هاي با حرکت داخلي

بررسي حالت هاي داخلي مولکول هاي تک اتمي

مولکول هاي دو اتمي

اثرات ارتعاشي

مولکول هاي چند اتمي


دانلود مستقیم فایل