بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب گروه درمانی جرالد کری با موضوع گروه درمانی ومراحل شکل گیری گروه

بررسی و دانلود پاورپوینت کتاب گروه درمانی جرالد کری با موضوع گروه درمانی ومراحل شکل گیری گروه دارای نکات کلیدی پاورپوینت, کتاب, گروه, درمانی, جرالد کری,, گروه درمانی,گروه,پاورپوینت کتاب گروه درمانی جرالد کری با موضوع گروه درمانی ومراحل شکل گیری گروه,پاورپوینت کتاب گروه درمانی جرالد کری ,پاورپوینت گروه درمانی ومراحل شکل گیری گروه

پاورپوینت کتاب گروه درمانی جرالد کری با موضوع گروه درمانی ومراحل شکل گیری گروه

گروه:
کلمۀ گروه معانی و کاربردهای متعددی دارد و با کلماتی مانند توده، انبوه، خلق، اجتماع، سازمان و دسته مترادف است. گروه از نظر لغوی به معنای جماعت، انجمن، جمعیت، جمعی از مردم، دسته‌ای از حیوانات، طایفه یا قبیله است.
گروه در جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی تعاریف مختلفی دارد که یکی از تعاریف کامل آن به صورت زیر است: گروه تجمع دو نفر یا بیشتر است که کنش‌های متقابل نسبتاً بادوامی با یکدیگر دارند. از قوانین و مقررات مشخصی تبعیت می‌کنند. به نیازهای یکدیگر اهمیت می‌دهند و از طریق تفاهم و وحدت عمل تلاش می‌کنند که به اهداف مشترک گروه نائل شوند.

انواع گروه:

گروه‌ها انواع مختلفی دارند و بر اساس معیارهایی مانند زمان، تعداد اعضاء، اهداف، سازمان، نوع روابط، نوع عضویت و نحوۀ شکل‌گیری و … تقسیم‌بندی می‌شوند.


دانلود مستقیم فایل