بررسی و دانلود پاورپوینت شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)

بررسی و دانلود پاورپوینت شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور) دارای نکات کلیدی پاورپوینت شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور),پاورپوینت, شاخص هاي, سازمان هاي, کار, آفرين, در, قرن, بيست, و ,يکم, (سازمان هاي دانايي محور),

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
کار آفريني جهت گيري خاصي است که شرکتها از طريق آن مي توانند منابع منعطف را توسعه و قابليت بلند مدت خود را افزايش دهند و با انتقال مؤثر انتخابهاي موجود به عمليات توليد، سعي درايجاد ارزش بطور پيوسته دارند.

چالش اصلي اين شركتها ظرفيت سازي به منظور كشف فرصتهاي رقابتي جديد بوده و ازتمركز بر روشهاي تحليلي مرسوم تئوري هاي سازمان اجتناب مي کنند.

اين شرکتهاسعي دارند از طريق تمركززدايي و انتقال قدرت واختيار،ازحصارنقشهاي مرسوم مديريت يعني برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه وتطابقي براي مواجهه با تغييرات سريع اصرار ورزند.

فهرست مطالب واسلایدها:

کار آفريني

کار آفريني سازماني

ساختار سازمانهاي كارآفريني در بلوغ اول

مديريت دانش

هرم داده، اطلاعات و دانش

مدل کلي توسعه مديريت دانش

انواع دانش

رويکردهاي غالب درمطالعات رهبري در سازمانهاي دانش محور

تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمان

تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمان

تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمان

ويژگي سازمانهاي دانش بنيان

ويژگي سازمانهاي دانش بنيان

استراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش در SMEs

استراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش


دانلود مستقیم فایل